Staňte se partnerskou bankou pro výplaty Paysend

Připojte se k naší rychle rostoucí síti převodů z karty na kartu a pomozte lidem vyzkoušet nový způsob převodu peněz po celém světě

Staňte se naším partnerem pro vypořádání všech příchozích převodů Paysend do vaší země

Hledáme pouze jednu partnerskou banku pro každou zemi

Podpořte růst svého podnikání partnerstvím s námi

Digitální remitence zatím představují pouze 5 % z celosvětového objemu převodů peněz ve výši 700 miliard USD a rychle se rozšiřují při ročním tempu růstu o více než 30 %.


  • Vstupte na rychle se rozvíjející trh přeshraničních převodů z karty na kartu
  • Otevřete nový zdroj příjmů z poplatků za vypořádání platební transakce

Staňte se součástí naší rychle rostoucí globální rodiny

Paysend je velmi oblíbená služba s významnou zákaznickou základnou

  • Přes 170 zemí
  • Přes 7 milionů zákazníků

Hledáme banky, které mají zájem stát se našimi partnery v cílových zemích, aby nám pomohly vybudovat hlavní mezinárodní koridory pro převody peněz. Žádající banka by měla být schopna doručit prostředky na karty příjemce v tuzemsku.