Poznaj nasz międzynarodowy zespół kierowniczy

Zespół kierowniczy

 • Abdul Abdulkerimov
  Współzałożyciel i prezes Paysend
 • Ronald Millar
  Współzałożyciel i dyrektor generalny Paysend
 • Wilhelm Rohde
  Dyrektor finansowy
 • Ben Chisell
  Dyrektor ds. produktu
 • Alex Nicolaus
  Dyrektor ds. zasobów ludzkich
 • Anna Jacobson
  Dyrektor ds. ryzyka i zgodności
 • Ivan Alexeev
  Kierownik ds. inżynierii
 • Jairo Riveros
  Dyrektor generalny w Stanach Zjednoczonych i szef biura zarządzania strategią
 • Dmitriy Palchikov
  Dyrektor Paysend Consumer

Zarząd i doradcy

 • Gary Kearns
 • Christoph Mayer
 • Javier Perez
 • Mark Evans
 • Michael Fazio
 • Tom Zschach